VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-11-2020 19:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
0
1
4
0
15
11
1
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage