VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Harry Keereweer
Griffier: Koen Steenbergen
0
0
1
3
0
0
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst gemeenteraad 20191107 Vastgesteld (verwijst tevens naar het luisterverslag) (pdf, 302,02 KB)
1 Amendement GL -inkomsten precariorechten 20191107 (pdf, 153,02 KB)
2 Amendement CU-LLB-SGP-DB -toeristenbelasting 20191107 (pdf, 241,54 KB)
3 Amendement CDA -onderzoek gratis en gereguleerd parkeren 20191107 (pdf, 82,50 KB)
4 Amendement D66 biodiversiteit (pdf, 127,17 KB)
5 Amendement CDA-PvdA vouchers HHT 20191107 (pdf, 81,23 KB)
6 Motie CDA -afvalstoffenheffing 20191107 (pdf, 157,21 KB)
7 Motie D66 vaccinatiegraad (pdf, 118,75 KB)
8 Motie CU-LLB-SGP-DB toeristenbelasting 20191107 (pdf, 44,00 KB)
9 Motie GL -toeristenbelasting 20191107 (pdf, 159,48 KB)
10 Motie GL -eenzaamheid 201901107 (pdf, 377,79 KB)
11 Motie DB -kernenbeleid 20191107 (pdf, 143,66 KB)
12 Motie D66 hoge nood (pdf, 116,80 KB)
13 Motie CDA-SGP-LLB trots op boeren 20191107 (pdf, 143,92 KB)
Motie SGPmantelzorgondersteuning (pdf, 74,53 KB)
overzicht woonlasten tarieven en aanpassingen woz waarden (pdf, 681,77 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage