VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Harry Keereweer
Griffier: Koen Steenbergen
0
0
1
0
2
1
5
17
4
5
3
6
4
8
2
1
1
0
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst gemeenteraad 20191022 Vastgesteld (verwijst tevens naar het luisterverslag) (pdf, 247,42 KB)
20191017.gestelde raadsvragen en antwoorden voor raadsvergadering 22-10-2019 (pdf, 96,33 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage