VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-07-2019 17:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Harry Keereweer
Griffier: A.J. van den Brink
0
1
2
0
18
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst gemeenteraad 20190702 vastgesteld (verwijst tevens naar het luisterverslag) (pdf, 160,73 KB)
Inspreektekst dhr Rosier Hockeyclub GM (pdf, 114,57 KB)
Algemene beschouwingen GL Perspectiefnota 2019 (pdf, 410,18 KB)
Algemene beschouwingen SGP Perspectiefnota 2019 (pdf, 138,64 KB)
Algemene beschouwingen VWB Perspectiefnota 2019 (pdf, 268,25 KB)
Algemene beschouwingen LLBWB Perspectiefnota 2019 (pdf, 236,48 KB)
Algemene beschouwingen CDA Perspectiefnota 2019 (pdf, 328,41 KB)
Algemene beschouwingen DB Perspectiefnota 2019 (pdf, 187,46 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage