VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-01-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
1
2
1
2
1
1
12
2
1
1
6
3
4
1
2
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage