VergaderingVergadering van Gebiedsgericht ontmoeten
Datum: 23-11-2021 20:00 uur
Voorzitter: Frank Broedelet
Griffier: Koen Steenbergen


Videovergadering 1 (Zoom)
1
10
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage