VergaderingVergadering van Denktank Sociaal Domein
Datum: 20-01-2020 20:00:00 uur


Algemene bijlage
Agenda Denktank Sociaal Domein 20-01-2020 (pdf, 112.1 kB)
presentatie denktank 20 januari 2020 (pdf, 2.3 MB)
Team sociaal hand-out 2020 januari versie 2 (003) (pdf, 208.8 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage