VWB

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

94 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

210 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag