VWB

Stemgedrag (56 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
17 december 2020 RV2020-146L Verordening Staangeld 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146K Verordening Marktgelden 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146J Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146I Verordening Liggeld 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146H Verordening Leges 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146G Verordening Toeristenbelasting 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146F Verordening Reclamebelasting 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146E Verordening Precario standplaatsen 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146D Verordening Precario Kabels en Leidingen 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146C Verordening Parkeerbelasting 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146B Verordening Rioolheffing 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-146A Verordening OZB 2021 2 0 0
17 december 2020 RV2020-142 Algemeen belang besluit Wet Markt en Overheid gemeente GM 2 0 0
17 december 2020 RV2020-144 Verordening tot wijziging van de verordening Wmo Jeugd 2 0 0
17 december 2020 RV2020-148 Decemberwijziging 2020 2 0 0
17 december 2020 RV2020-145 kredietaanvraag (t)huisvesting 2 0 0
17 december 2020 Amendement D66; Lokale inclusie agenda 2 0 0
17 december 2020 RV2020-150 Inclusie Agenda 2 0 0
17 december 2020 RV2020-163 Notitie Onderzoek AVRI Regio Rivierenland 2 0 0
17 december 2020 Motie LLB, VWB, GL; Glasvezel Ophemert 0 2 0
17 december 2020 Motie D66 houtskoolschets acute zorg 2 0 0
17 december 2020 Motie CDA-SGP-LLB -onderhoud in de openbare ruimte -2 2 0 0
15 december 2020 RV2020-147 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Opijnen – Slotstraat’ 2 0 0
15 december 2020 RV2020-141 Geldend verklaren Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen 2 0 0
15 december 2020 RV143 Geldend verklaren Winkeltijdenverordening Geldermalsen 2014 2 0 0
15 december 2020 RV2020-130 Kadernota dorpshuizen en MFC's 2 0 0
15 december 2020 RV2020-151 Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 2 0 0
15 december 2020 Amendement GL-Speelruimtebeleid en speelruimte Heesselt (1) 2 0 0
15 december 2020 D66 Amendement speelruimtebeleid 2 0 0
15 december 2020 Amendement speelruimtebeleid Dorpsbelangen 0 2 0
15 december 2020 Motie CU-DB-PvdA -woonvisie 2 0 0
15 december 2020 Motie CDA-VWB -woonvisie Wonen naar behoefte 2 0 0
26 januari 2021 RV2021-008 Zienswijze kaderbrief 2022 van de GGD Gelderland-Zuid 2 0 0
26 januari 2021 RV2021-007 Vaststellen bestemmingsplan 'Havendijk 27 Beesd' 2 0 0
26 januari 2021 RV2021-006 Bijlage Verordening tot 1e wijziging OZB 2021 2 0 0
26 januari 2021 RV2021-005 Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg 2 0 0
26 januari 2021 RV2021-004 Vaststellen bestemmingplan 'Karnheuvelsestraat 1 Est en Neerijnense Mark Neerijnen 0 2 0
26 januari 2021 RV2021-003 bestemmingsplan “Zijl 2, Vuren” 2 0 0
26 januari 2021 RV2021-009 Voorstel ontslag burgerlid GL 2 0 0
15 december 2020 RV2020-149 Woonvisie West Betuwe 2020-2030 2 0 0
26 januari 2021 Motie VWB menstruatiearmoede_02 2 0 0
26 januari 2021 RV2021-015 Onderzoek AVRI Regio Rivierenland 2 0 0
26 januari 2021 RV2020-002 vaststelling bestemmingsplan horeca Haarweg 9-11 te Vuren 2 0 0
26 januari 2021 RV2021-001 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen Veegplan 2017, herziening Molenstraat 45 Ophemert 2 0 0
24 november 2020 Harmonisatie welstandsbeleid West Betuwe 2 0 0
24 november 2020 Vaststellen Nota Risicomanagement West Betuwe 2 0 0
24 november 2020 Vasststellen Zienswijze bestuursrapportage 2020 Werkzaak 2 0 0