Ton van Maanen (SGP)

Ton van Maanen (SGP)

 • Politieke partij: SGP
 • 1e loco-burgemeester
 • Portefeuille
  • Sociaal domein
  • Huisvesting statushouders
  • Volksgezondheid
  • Sociale zaken & werkgelegenheid
  • Gebiedswethouder: Beesd, Rumpt, Enspijk, Deil, Tricht en Buurmalsen (circa 10.000 inwoners)
 • Huidige nevenfuncties
  • Voorzitter KNV-EHBO-Gelderland (onbezoldigd)
 • Nevenfuncties uit hoofde van ambt
  • Lid Algemeen Bestuur Werkzaak
  • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
  • (agenda)Lid Algemeen Bestuur Avres