Ton van Maanen (SGP)

Ton van Maanen (SGP)

Politieke partij: SGP
1e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Jeugd en Wmo
 • Volksgezondheid
 • Sociale zaken & werkgelegenheid
 • Sport
 • Gebiedswethouder: Beesd, Rumpt, Enspijk, Deil, Tricht en Buurmalsen (ongeveer 10.000 inwoners)

Huidige nevenfuncties

 • geen

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Werkzaak
 • Lid Dagelijks Bestuur GGD-GZ
 • Lid Algemeen Bestuur GGD-GZ
 • Lid Dagelijks Bestuur RAR (Regionaal archief Rivierenland)
 • Lid Algemeen Bestuur RAR (Regionaal archief Rivierenland)
 • Lid Fruitpact
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Fruit Tech Campus (onbezoldigd)
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Regionaal Archief Rivierenland (RAR)