Ton Miltenburg

Ton Miltenburg

Hoofdfunctie

  • Melkveehouder

 Nevenfuncties bezoldigd

  • Ledenraadslid Agrifirm voorzitter district 5
  • Voorzitter LTO bestuur afdeling Neerijnen
  • bestuurslid Dorpshuis Est