Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen)

Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen)

 • Poltieke partij: Dorpsbelangen
 • 5e loco-burgemeester
 • Portefeuille
  • Gebiedsgericht werken (o.a. leefbaarheid, gebiedsmarketing)
  • Recreatie, Toerisme Cultuur/evenementen
  • Subsidiebeleid
  • Gebiedswethouder: Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften en Tuil (circa 9.400 inwoners)
 • Huidige nevenfuncties
  • Eigenaar Regio Perspectief (bezoldigd)
 • Nevenfuncties uit hoofde van ambt
  • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Neder-Rijn, Lek en Waal
  • Lid Algemeen Bestuur lid Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
  • Lid Bestuurslid Vesting3hoek