Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen)

Naam: Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen)

Wethouder, College
Wethouder Actief sinds 01 jan. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Politieke partij: Dorpsbelangen
1e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Leefbaarheid
 • Kerngericht werken
 • Economische Zaken
 • Recreatie & Toerisme
 • Gebiedsmarketing
 • Sport & Bewegen
 • Kunst, Cultuur en Cultuureducatie
 • Cultuurhistorie, archeologie en monumenten
 • Vergunningverlening APV (collegebevoegdheid)
 • Evenementen en horeca
 • Communicatie
 • Multifunctionele centra en dorpshuizen
 • Bibliotheekwerk
 • Vastgoed (inclusief accommodatiebeleid, huurbeleid en verduurzaming)
 • Vrijwilligers & Verenigingsleven
 • Jeugd & Jongeren (participatie en preventie)
 • Subsidiebeleid

Huidige nevenfuncties

 • Eigenaar Regio Perspectief (bezoldigd)

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

 • AB lid Recreatieschap Neder-Rijn, Lek en Waal
 • AB lid Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
 • AB lid RAR (Regionaal archief Rivierenland)
 • AB lid Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Bestuurslid Vestigingsdriehoek
 • Bestuurslid Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied
 • Lid Pact van Loevestein

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 01 jan. 2019 Wethouder, College

2022

 • 30 mrt. 2022 - 26 apr. 2022 Raadslid, Dorpsbelangen
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens