Léon van Dun

Stemgedrag (12 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
24 november 2020 Harmonisatie welstandsbeleid West Betuwe
24 november 2020 Vaststellen Nota Risicomanagement West Betuwe
24 november 2020 Vasststellen Zienswijze bestuursrapportage 2020 Werkzaak
3 0 0