Hennie Challik

Hennie Challik

Foto van Hennie Challik

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Ergens de angel uittrekken

Als ik kijk naar de nieuwe gemeente West Betuwe en me afvraag wat zoal mij raakt in deze gemeente dan zal mijn antwoord zijn: Onze omgang met migranten en de polarisatie in de samenleving.

Dat zijn thema’s waarover ik me zorgen maak en dus staat mij iets te doen. Juist daarom wil ik bijdragen aan het verbinden van mensen, ook al hebben ze uiteenlopende meningen, om te komen tot een gedeelde verantwoordelijkheid.

Ik realiseer me dat het voor mensen, die recht tegenover elkaar staan, heel moeilijk is om die brug over te steken.

Mag ik mij voorstellen, mijn naam is Hennie Challik. Sinds 2010 actief in de gemeentelijke politiek voor PvdA. In 2019 als raadslid teruggekomen in de gemeenteraad van West Betuwe, voorheen fractievoorzitter in de voormalige gemeente Neerijnen. Ik ben de politiek ingegaan vanwege de behoefte mee te kunnen praten en beslissingen door te voeren over zaken rondom het onderwijs van de gemeente Neerijnen, omdat ik toentertijd schoolgaande kinderen had. 

Sinds kort ben ik gepensioneerd na jaren werkzaam te zijn geweest bij KLM. 

Er gebeurt nu veel in gemeenteland: harmonisatie moet plaatsvinden (van 3 naar 1 grote gemeente), uit het oude zal een nieuw gemeentehuis verrijzen en er zal een manier gevonden moeten worden om met een kleiner budget een sterke gemeente te creëren. En dan kom ik terug op de voor mij zo zeer belangrijke thema’s.

Onbekend maakt onbemind d.w.z. dat men niet kan houden van wat men niet kent.
(*boek: Meet and Eat Neerijnen)

En daar zullen wij toch de angel uit moeten trekken, wil je een samenleving met tegengestelde standpunten, die steeds verder uit elkaar komen te liggen, ombuigen naar een gemeente waarin men ondanks tegenstellingen, elkaar vertrouwt en respecteert en bereid is samen te werken.

Ik weet dat er naast mijn persoon, gelukkig ook anderen zijn die het aandurven de tegenstrijdigheid van meningen bespreekbaar te maken en daardoor eensgezindheid te krijgen, met als uiteindelijk doel harmonie in een samenleving.

Want dán kan er een mooie gemeente West Betuwe ontstaan.