Hans Daudeij

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

118 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

44 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag