Hans Daudeij

Hans Daudeij

Nevenfuncties onbezoldigd

  • Regionale Agenda Commissie (RAC) namens Gemeente Lingewaal van 2014 t/m 2018
  • Penningmeester Gebiedscoöperatie Rivierenland B.A. (GCR)
  • Penningmeester Coöperatie Lingewaar B.A.
  • Voorzitter Coöperatie Samenleven Rivierenland U.A.
  • Voorzitter Probus Club Acquoy
  • Vrijwilliger PKN Gemeente rond de Thaborkerk te vuren