Griffie

Griffie

E-mailadres: griffie@westbetuwe.nl

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, individuele raadsleden en de burgemeester (in zijn rol als voorzitter van de raad). De griffie van de gemeente West Betuwe bestaat uit:

  • Arthur van den Brink - Griffier
  • Koen Steenbergen - Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur
  • Conny Smeekes - Raadsadviseur
  • Elisabeth Nijdam - Griffiemedewerker
  • Conny Grandia - Griffiemedewerker
  • Kirsten Dingemanse - Raadscommunicatieadviseur
  • Bart Wolters - Adviseur informatievoorziening

Als ondersteuning van de gemeenteraad verzorgt de griffie vergaderingen en vergaderstukken en adviseert ze de raad vanuit een onafhankelijke positie. Maar ook voor de inwoners van de gemeente staat de griffie klaar! Wilt u in contact komen met de raad of raadsleden, dan kan de griffie dit voor u regelen. Zij zorgen dat alle vragen op de goede plek terechtkomen. U kunt de griffie bereiken via griffie@westbetuwe.nl.

Leden

Foto van Koen Steenbergen Koen Steenbergen (Griffier)