Govert van Bezooijen (ChristenUnie)

Govert van Bezooijen (ChristenUnie)

 • Poltieke partij: CU
 • 3e loco-burgemeester
 • Portefeuille
  • Financiën (inclusief planning & control, risicomanagement en toezicht grondexploitatie)
  • Onderwijs en onderwijshuisvesting
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Duurzaamheid (inclusief energieneutraal 2030)
  • Natuur, Milieu en klimaatadaptatie
  • Gebiedswethouder: Geldermalsen en Meteren (circa 15.000 inwoners)
 • Huidige nevenfuncties
  • Kerkelijk werker Hervormde Kerk Est t/m 1 maart 2019 (bezoldigd)
  • Kerkelijk werker Gereformeerde Kerk Herwijnen t/m 1 mei 2019 (bezoldigd)
  • Voorzitter Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal (onbezoldigd)
  • Voorzitter Akkerrandenproject “De Weideblom” (onbezoldigd)
 • Nevenfuncties uit hoofde van ambt
  • Lid Algemeen Bestuur Afval Verwijdering Rivierenland (Avri)
  • Lid Algemeen Bestuur Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)
  • Voorzitter Stuurgroep Samenwerkende Netwerken Regio Rivierenland