Gian Bareman

Gian Bareman

Hoofdfunctie 

  • Senior inspecteur ILT- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 Nevenfuncties onbezoldigd

  • Kerkenraadslid Ger. Gemeente Gorinchem
  • Hudson Taylor Stichting