Gerrit de Jong

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

49 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag