Ed Goossens (Dorpsbelangen)

Ed Goossens (Dorpsbelangen)

 • Politieke partij: Dorpsbelangen
 • 2e loco-burgemeester
 • Portefeuille
  • Bedrijfsvoering (incl. BWB) & dienstverlening op maat / hostmanship
  • Bestuurlijke coördinatie collegeprogramma (incl. bidbook)
  • Economische zaken en logistiek
  • Verkeer & Vervoer
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  • Bedrijfsterreinen
  • Gebiedswethouder: Spijk, Heukelum, Asperen, Acquoy, Rhenoy en Gellicum (circa 8.200 inwoners)
 • Huidige nevenfuncties
  • DGA Authentic NL BV (bezoldigd)
 • Nevenfuncties uit hoofde van ambt
  • Lid Stichting Logistieke Hotspot
  • Lid Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe