Dries Mulder

Stemgedrag (65 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
2 maart 2021 Motie IHP_def_getekend
2 maart 2021 RV2021-013 Vaststellen bestemmingsplan Partiele herziening De Plantage Zuidwest
2 maart 2021 RV2021-031 benoeming tijdelijk raadslid D66
2 maart 2021 RV2021-010 Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe
2 maart 2021 RV2021-012 Zienswijze Kaderbrief GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
2 maart 2021 RV2021-011 Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2021-2032
2 maart 2021 Motie SGP Lichtreclame Waardenburg
2 maart 2021 Motie DB ruimte voor evenementen_HJG aangepast
2 maart 2021 Motie D66 natuurinclusief bouwen versie 2.1
17 december 2020 RV2020-146L Verordening Staangeld 2021
17 december 2020 RV2020-146K Verordening Marktgelden 2021
17 december 2020 RV2020-146J Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
17 december 2020 RV2020-146I Verordening Liggeld 2021
17 december 2020 RV2020-146H Verordening Leges 2021
17 december 2020 RV2020-146G Verordening Toeristenbelasting 2021
17 december 2020 RV2020-146F Verordening Reclamebelasting 2021
17 december 2020 RV2020-146E Verordening Precario standplaatsen 2021
17 december 2020 RV2020-146D Verordening Precario Kabels en Leidingen 2021
17 december 2020 RV2020-146C Verordening Parkeerbelasting 2021
17 december 2020 RV2020-146B Verordening Rioolheffing 2021
17 december 2020 RV2020-146A Verordening OZB 2021
17 december 2020 RV2020-142 Algemeen belang besluit Wet Markt en Overheid gemeente GM
17 december 2020 RV2020-144 Verordening tot wijziging van de verordening Wmo Jeugd
17 december 2020 RV2020-148 Decemberwijziging 2020
17 december 2020 RV2020-145 kredietaanvraag (t)huisvesting
17 december 2020 Amendement D66; Lokale inclusie agenda
17 december 2020 RV2020-150 Inclusie Agenda
17 december 2020 RV2020-163 Notitie Onderzoek AVRI Regio Rivierenland
17 december 2020 Motie LLB, VWB, GL; Glasvezel Ophemert
17 december 2020 Motie D66 houtskoolschets acute zorg
17 december 2020 Motie CDA-SGP-LLB -onderhoud in de openbare ruimte -2
15 december 2020 RV2020-147 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Opijnen – Slotstraat’
15 december 2020 RV2020-141 Geldend verklaren Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen
15 december 2020 RV143 Geldend verklaren Winkeltijdenverordening Geldermalsen 2014
15 december 2020 RV2020-130 Kadernota dorpshuizen en MFC's
15 december 2020 RV2020-151 Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026
15 december 2020 Amendement GL-Speelruimtebeleid en speelruimte Heesselt (1)
15 december 2020 D66 Amendement speelruimtebeleid
15 december 2020 Amendement speelruimtebeleid Dorpsbelangen
15 december 2020 Motie CU-DB-PvdA -woonvisie
15 december 2020 Motie CDA-VWB -woonvisie Wonen naar behoefte
26 januari 2021 RV2021-008 Zienswijze kaderbrief 2022 van de GGD Gelderland-Zuid
26 januari 2021 RV2021-007 Vaststellen bestemmingsplan 'Havendijk 27 Beesd'
26 januari 2021 RV2021-006 Bijlage Verordening tot 1e wijziging OZB 2021
26 januari 2021 RV2021-005 Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
26 januari 2021 RV2021-004 Vaststellen bestemmingplan 'Karnheuvelsestraat 1 Est en Neerijnense Mark Neerijnen
26 januari 2021 RV2021-003 bestemmingsplan “Zijl 2, Vuren”
26 januari 2021 RV2021-015 Onderzoek AVRI Regio Rivierenland
26 januari 2021 RV2020-002 vaststelling bestemmingsplan horeca Haarweg 9-11 te Vuren
26 januari 2021 RV2021-009 Voorstel ontslag burgerlid GL
15 december 2020 RV2020-149 Woonvisie West Betuwe 2020-2030
26 januari 2021 Motie VWB menstruatiearmoede_02
26 januari 2021 RV2021-001 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen Veegplan 2017, herziening Molenstraat 45 Ophemert
24 november 2020 Harmonisatie welstandsbeleid West Betuwe
24 november 2020 Vaststellen Nota Risicomanagement West Betuwe
24 november 2020 Vasststellen Zienswijze bestuursrapportage 2020 Werkzaak
47 6 3