Dorpsbelangen

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

132 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag