D66

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

189 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag