D66

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

154 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag