Bert van Erkom

Bert van Erkom

Hoofdfunctie

  • Bouwkundige Restauratie

 Nevenfuncties onbezoldigd

  • Voorzitter Stichting Corsowagen Geldermalsen
  • Secretaris Leefbaar Geldermalsen
  • Commissielid Reglementen Stichting 4-Stromenland
  • Ontwerper grote corsowagen Geldermalsen voor het bouwjaar 2015