Schriftelijke vragen vanaf 01-01-2021

2021/004 Schriftelijke Vragen en beantwoording Dorpsbelangen; over ingekomen stuk IN154 betreffende onderzoek overgang functies naar BWB

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(3)

IN019 Definitief besluit college beleggen bedrijfsvoeringstaken.pdf

Raadsinformatienota's
IN019-Definitief-besluit-college-beleggen-bedrijfsvoeringstaken.pdf PDF, 107 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

IN018 Beantwoording vragen fractie DB voorgenomen collegebesluit beleggen bedrijfsvoeringstaken.pdf

Raadsinformatienota's
IN018-Beantwoording-vragen-fractie-DB-voorgenomen-collegebesluit-beleggen-bedrijfsvoeringstaken.pdf PDF, 151 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

004 Vraag over ingekomen stuk IN154 betreffende onderzoek overgang functies naar BWB.pdf

Schriftelijke vragen
004-Vraag-over-ingekomen-stuk-IN154-betreffende-onderzoek-overgang-functies-naar-BWB.pdf PDF, 186 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar