Schriftelijke vragen vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Verzoek om inlichtingen ex art 52 RvO fractie VWB 7 documenten

Schriftelijke vragen Dorpsbelangen inzake ingekomen stuk A01 VNG Gelderland (raadsvergadering 30 maart 2021) 1 document

Aanvullende vragen fractie LLBWB inzake reclamemast Waardenburg 1 document

2021/013 schriftelijke vragen en beantwoording ChristenUnie inzake parkeren vrachtwagens 1 document

2021/009 D66 Schriftelijke vragen over niet uitvoeren reguliere GGD onderzoek 11 jarigen 3 documenten

2021/007 Schriftelijke vragen en beantwoording Leefbaar Lokaal Belang inzake paviljoen Waalzicht te Haaften Tuil 2 documenten

2021/006 Schriftelijke vragen en beantwoording Leefbaar Lokaal Belang inzake jaarwisseling 2020-2021 5 documenten

2021/005 Schriftelijke vragen en beantwoording GroenLinks inzake Dijkverzwaring 2 documenten

2021/004 Schriftelijke Vragen en beantwoording Dorpsbelangen; over ingekomen stuk IN154 betreffende onderzoek overgang functies naar BWB 3 documenten

2021/003 Schriftelijke vragen en beantwoording Leefbaar Lokaal Belang naar aanleiding van de B en W besluitenlijsten van 8 t/m 22 december 2020: 3 documenten

2021/002 Schriftelijke vragen en beantwoording Dorpsbelangen; "omdat woorden ertoe doen" 5 documenten

2021/001 Schriftelijke vragen en beantwoording D66 preventie wolvenschade 2 documenten

2021-025 Schriftelijke vragen cfm art 50 RvO CDA woningbouw Buurmalsen + beantwoording IN003 2 documenten

2021-024 CDA Schriftelijke vragen cfm. art. 50 RvO inzake niet vaststellen bestemmingsplan regelstation Neerijnen 2022/IN005 Beantwoording artikel 50 vragen CDA inzake niet vaststellen bestemmingsplan regelstation Neerijnen 4 documenten

2021-023 Schriftelijke vragen LLB -overlast Varik 1 document

2021-022 CDA vragen cfm art. 50 wijzigen bestemmingsplan 2 documenten

2021-021 Art. 50 vragen Dorpsbelangen inzake Cebeon normering Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 1 document

2021-020 Schriftelijke vragen VVD art. 50 RvO RES 1.0 nav opiniërende regionale Raad 14-4-21 + beantwoording 5 documenten

2021-018 Schriftelijke vragen Dorpsbelangen inzake ingekomen stuk A01 VNG Gelderland (raadsvergadering 30 maart 2021) 2 documenten

2021-017 Schriftelijke vragen SPG inzake dwangsom volkstuinvereniging De Praetakker Heukelum 3 documenten

2021-016 Schriftelijke vragen en beantwoording LLB inzake handhaving volkstuin Heukelum 3 documenten

2021-014 Schriftelijke vraag SGP inzake foutief verzonden stempassen 1 document

2021-011 Schriftelijke vragen en beantwoording DB inzake zonnepark The Dutch IN128 6 documenten

2021-008 Schriftelijke vragen en beantwoording SGP inzake Lichtmast Waardenburg 2 documenten

2020-034 Beantwoording schriftelijke vragen DB inzake Avri (ook gesteld in de extra raadsvergadering van 12-11-2020) 2 documenten