Raadvoorstellen en besluiten vanaf 01-01-2021

RV2021-055 ODR jaarrekening 2020 programmabegroting 2022

download

Exporteren naar

PDF Excel

Aanvullende informatie

Vergadering
Raadsvergadering
Datum
25-06-2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(10)

RV2021-055 ODR jaarrekening 2020 programmabegroting 2022.pdf

Raadsvoorstel
RV2021-055-ODR-jaarrekening-2020-programmabegroting-2022-1.pdf PDF, 330 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RV2021-055 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief P&C stukken ODR aan raden maart 2021.pdf

Bijlage
RV2021-055-Bijlage-1-Aanbiedingsbrief-P-C-stukken-ODR-aan-raden-maart-2021.pdf PDF, 215 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RV2021-055 Bijlage 2 Accountantsverslag 2020.pdf

Bijlage
RV2021-055-Bijlage-2-Accountantsverslag-2020.pdf PDF, 827 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RV2021-055 Bijlage 3 Conceptvoorstel AB Resultaatbestemming jaarrekening 2020.pdf

Bijlage
RV2021-055-Bijlage-3-Conceptvoorstel-AB-Resultaatbestemming-jaarrekening-2020.pdf PDF, 153 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RV2021-055 Bijlage 4 Korte toelichting Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 ODR.pdf

Bijlage
RV2021-055-Bijlage-4-Korte-toelichting-Jaarstukken-2020-en-Begroting-2022-ODR.pdf PDF, 307 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RV2021-055 Bijlage 5 Ontwerp Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Rivierenland.pdf

Bijlage
RV2021-055-Bijlage-5-Ontwerp-Jaarstukken-2020-Omgevingsdienst-Rivierenland.pdf PDF, 889 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RV2021-055 Bijlage 6 Ontwerp Programmabegroting 2022 Omgevingsdienst Rivierenland.pdf

Bijlage
RV2021-055-Bijlage-6-Ontwerp-Programmabegroting-2022-Omgevingsdienst-Rivierenland.pdf PDF, 5.2 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RV2021-055 Bijlage 7 Gemeente West Betuwe Marap jan - dec 2020-v2.pdf

Bijlage
RV2021-055-Bijlage-7-Gemeente-West-Betuwe-Marap-jan-dec-2020-v2.pdf PDF, 1.66 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RV2021-055 Bijlage 8 Managementrapportage ODR totaal jan-dec 2020.pdf

Bijlage
RV2021-055-Bijlage-8-Managementrapportage-ODR-totaal-jan-dec-2020.pdf PDF, 986 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RV2021-055 Bijlage 9 Brief Zienswijze jaarrekening 2020 programmabegroting 2022 20210428 DEF.pdf

Bijlage
RV2021-055-Bijlage-9-Brief-Zienswijze-jaarrekening-2020-programmabegroting-2022-20210428-DEF.pdf PDF, 106 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar