Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

2023/IN108 IN108-Resultaten-burgerpeiling-2023 2 documenten

2023/IN107 Advies op voorgenomen fusie CBS De Lingelaar met Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (CPOB) 3 documenten

2023/IN106 Metaaldetectie 1 document

2023/IN105 Mobiliteitsagenda 2024 1 document

2023/IN104 Onderwijsvisie evaluatie 2023 en jaarplan 2024 1 document

2023/IN103 Kwartaalrapportage verbonden partijen kwartaal 3 2023 1 document

2023/IN101-Voortgang-projecten-dienstverleningsprogramma-peildatum-1-11-2023 2 documenten

2023/IN100 Stand van zaken organisatie en organisatieontwikkeling 2023 1 document

2023/IN099-jeugdhulp-op-orthopedagogische-didactische-centra 1 document

2023/IN098-kerngericht-werken 1 document

2023/IN097-Bijlage-leerplicht-jaarverslag-def 2022-2023 2 documenten

2023/IN096-Voortgang-onderzoek-implementatie-bouwvergunningtaken 2 documenten

2023/IN095 Memo Toelichting op zorgen in Meteren 2 documenten

2023/IN094-Regionaal-aanbod-Rivierenland 2 documenten

2023/IN093-Versterking-grip-P&C-cyclus-verbonden-partijen 2 documenten