Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

2021/IN036 Normenkader rechtmatigheid 2020 2 documenten

2021/IN035 Beantwoording artikel 50 vragen D66 over reguliere onderzoeken 1 document

2021/IN032 Vastgestelde nota Kostenverhaal 2 documenten

2021/IN033 Financiele bijdrage VirusVrij festival 1 document

2021/IN034 Actualisering plan van aanpak De Griend Waardenburg 1 document

2021/IN028 Update stand van zaken Slingerbos en Molenblok 1 document

2021/IN029 rapportages verbonden partijen voor kwartaal 4 2020 1 document

2021/IN030 Regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2021 - 2024 2 documenten

2021/IN031 Beantwoording schriftelijke vragen SGP LED scherm reclamemast 1 document

2021/IN026 Bestemmingsplan Zonnepark Beesd 2 documenten

2021/IN025 Integraal Uitvoeringsplan Samen Veilig Verder 2021 2 documenten

2021/IN027 Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 1 document